Blog

5 yếu tố trang đích cần thay đổi
5 yếu tố trang đích cần thay đổi
Có một điều bạn chắc chắn nên biết, các nhà tiếp thị chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tận dụng mỗi lần khách hàng nhấp vào quảng cáo. Khi lượt.
Tạo Landing page bán khoá học
Tạo Landing page bán khoá học
Landing page bán khoá học trình bày các phần thông tin cần thiết giúp khách truy cập trang web hiểu nội dung và thông tin của khoá học. Theo nghĩa này, nó.
Các phần tử trang đích thiết yếu
Các phần tử trang đích thiết yếu
Tùy thuộc vào loại trang đích, có những yếu tố giúp tạo ra phiên bản tốt nhất. Tuy nhiên, có một số yếu tố phải được xem xét thích đáng để đáp.
Các loại landing page thường gặp
Các loại landing page thường gặp
Landing page là một trang web riêng biệt, độc lập được thiết kế chỉ để thúc đẩy một mục tiêu chuyển đổi duy nhất. Các mục tiêu của landing page có thể.