Bảng giá

Bảng Giá Chi tiết Nền Tảng Thiết Kế Landing Page

Câu hỏi thường gặp

Landing page là một trang web đơn, có mục tiêu thu về chuyển đổi. Website là một tập hợp nhiều trang web đơn (trang chủ, trang sản phẩm, trang thanh toán...), có mục tiêu giới thiệu sản phẩm/dịch vụ hoặc nhiều mục tiêu đặc thù khác.
Landing page hay còn gọi là trang đích là một trang web đơn, giúp bạn thuyết phục khách hàng thực hiện một hành động cụ thể gọi là chuyển đổi, ví dụ như để lại thông tin, đặt hàng, gọi điện...